LC healing - Kuntoutusohjelma pitkittyneisiin hermosto- ja hengitysperäisiin, stressin, kivun ja long covidin oireisiin

LC healing on suomenkielinen kuntoutusohjelma, joka on suunniteltu stressin aiheuttamiin ja hermosto- ja hengitysperäisiin oireisiin, kivun ja ei-toivottujen kehollisten tuntemusten hallintaan ja rauhoittamiseen sekä pitkittyneen influenssan ja koronan jälkitilan eli long covidin oireisiin. 

Kuntoutusohjelman on kehittänyt fysioterapeutti ja hengitysohjaaja Tomi Räisänen joka mm. yksityisessä lääkärikeskuksessa työskennellessään on huomannut pitkittyneiden stressin , kivun- ja influenssan /long covid oireiden linkittyvän läheisesti autonomisen hermoston yliaktiiviseen tilaan (stressitilaan), epätasapainoon ja hengitysperäisiin ongelmiin. Kuntoutusohjelman harjoitteet perustuvat tutkittuun tietoon sekä Tomi Räisäsen omaan kokemukseen hermosto- ja hengitysperäisistä oireista kärsivien asiakkaiden kuntouttamisessa. 

Kuntoutusohjelman harjoitteiden tavoitteena on autonomisen hermoston yliaktiivisen tilan rauhoittaminen, hermoston ja elimistön elintärkeiden toimintojen tasapainottaminen, hengitysperäisten oireiden kuntouttaminen, hengityksen normalisoiminen ja vahvistaminen, rasituskestävyyden lisääntyminen, palautuminen sekä kehon ja mielen rentouttaminen ja energian saannin lisääntyminen. Kuntoutusohjelman harjoitteista on tutkittuun tietoon perustuen ollut hyötyä lisäksi mm. immuunijärjestelmän aktivoimisessa, kehon sisäisen tulehdustilan vähentämisessä ja sydämen ja aivojen toimintojen tasapainottamisessa.

LC healing kuntoutusohjelma koostuu neljästä vaiheesta ja kuntoutus etenee tarkoituksenmukaisesti suunnitellussa järjestyksessä. Harjoitteiden tekemiseen ei ole terveydellisiä esteitä.

Harjoitteet toteutetaan ohjeiden mukaisesti ja samalla jokaisella kuntoutujalla on vastuu oman kehon ja sisäisen tilan kuuntelusta. Kuntoutusohjelma opettaa kuntoutujaa tietoisesti vaikuttamaan omaan hengitykseen sekä autonomisen hermoston ja oman mielen toimintaan tavoitteena tuoda rauhaa, tasapainoa, rentoutta ja uutta energiaa kuntoutujan tilanteeseen.

Kaikki kuntoutusohjelman sisältö on vapaasti käytettävissä yhden vuoden ajan aloituspäivästä.

Nelivaiheisen kuntoutusohjelman sisältö:

KUNTOUTUSOHJELMAN ALOITUS

 • Alkuohjeistus ja kartoitus lähtötilanteesta (opetusvideo)
 • Hengitysharjoittelun yleinen ohjeistus (opetusvideo)

VAIHE 1 - HERMOSTON JA ELIMISTÖN RAUHOITTAMINEN JA TASAPAINOTTAMINEN

 • Vaihe 1 - manuaali (pdf)
 • Toteutus ja tavoitteet (opetusvideo)
 • Hengityksen kontrollin palauttaminen (opetusvideo)
 • Hermostoa ja elimistöä tasapainottava harjoite (opetusvideo)
 • Rauhoittava ja palauttava harjoite, Vagushermon aktivointi (opetusvideo)
 • Kaksi vaiheen harjoitetta kuunneltavassa muodossa (mp3)

VAIHE 2 - KEHON JA MIELEN RENTOUTUS JA MIELEN VALMENNUS

 • Vaihe 2 - manuaali (pdf)
 • Toteutus ja tavoitteet (opetusvideo)
 • Kehon ja mielen rentoutus (opetusvideo)
 • Uusien ajatusmallien luominen (kuunneltava harjoite mp3) 

VAIHE 3 - HENGITYSKAPASITEETIN LAAJENTAMINEN 

 • Vaihe 3 - manuaali (pdf)
 • Toteutus ja tavoitteet (opetusvideo)
 • Hengityksen laajentaminen (opetusvideo)

VAIHE 4 - SYVEMPI SISÄINEN KUNTOUTUS

 • Vaihe 3 - manuaali (pdf)
 • Toteutus ja tavoitteet (opetusvideo)
 • Irti päästäminen (kuunneltava harjoite mp3)
 • Ilo ja sisäinen voima (kuunneltava harjoite mp3)

LOPETUS

 • Loppusanat ja jatko-ohjeet (video)
 • Loppukartoitus (sähköinen kaavake)

 

Modules for this product 6
Osta kurssi

Already have access to this product?    Sign In Here


Personal Information

Payment Options

 LC healing - kuntoutusohjelma
 97.00 EUR
 Maksa kahdessa erässä
 52.00 EUR  ( then 52.00 EUR for 1 months )

How do you want to pay?

Credit/Debit Card
No payment method needed.

I agree to the Terms of Service and Privacy Policy

Pay 0.00

Other Available Products

My Products Available Products
Sign In

Sign In Details

Forgot Password